For å kunne handle på PcMac.no, skal du opplyse: Navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Dataene ovenfor blir lagret med opplysninger om hvilke varer du har kjøpt, i 5 år fra utgangen av det regnskapsåret opplysningene vedrører, jf. dansk bokføringslov § 10, deretter slettes opplysningene.

Opplysningene gis ikke videre eller selges ikke til tredjepart, med mindre det skjer i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvis salg av virksomheten. Om persondata gis videre i en slik situasjon, vil det skje i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighet for innsikt i vår registrering av data om deg, og du kan gjøre innsigelse mot en registrering i henhold til reglene om dette, i lov om behandling av personopplysninger. Henvendelser i den forbindelse, rettes til vår kundeservice via kontaktskjemaet.