En korrekt lisensiering av et softwareprodukt, forutsetter at du ved å gjennomføre softwareprodusentenes aktiveringsprosedyre, oppnår rettighetene til å bruke den versjon av softwaren som er blitt installert og validert under installasjonen.

Ved kjøp av software på PcMac.no er du omfattet av en utvidet installasjons- og aktiveringsgaranti som betyr at du har rett til å angre ditt kjøp og tilbakelevere softwarelisensen, dersom det innenfor 3 dager etter mottak, på en dertil tilpasset enhet som oppfyller systemkravene for softwaren, ikke lykkes å gjennomføre softwareprodusentenes aktiverings- og valideringsprosedyre på korrekt vis.

For å være omfattet av installasjons- og aktiveringsgarantien er du som kjøper senest på 3. dagen etter mottak av programmet forpliktet til å gi meddelelse på e-post eller telefon til PcMac Servicecenter om at det ikke har lyktes å installere og produktaktivere den gjeldende software korrekt på en dertil tilpasset enhet, som oppfyller systemkravene, og i gitt tilfelle deretter la PcMac Servicecenter Hellerup hjelpe til med å få installasjonen og aktiveringen av programmet brakt i orden via gratis fjernadgang til den omfattede computer.

Skulle det ikke lykkes for PcMac Servicecenter Hellerup på en dertil tilpasset enhet, som oppfyller systemkravene for å installere og aktivere det gjeldende program, bortfaller og annulleres fakturaen og kjøpet, såfremt produktnøkkelen returneres ubrukt og ikke er produktaktivert av deg som kjøper. Det vil bli utstedt en kreditnota som dokumentasjon, og du som kjøper vil få din innbetaling tilbakebetalt. I den situasjonen vil du som kjøper være lisensrettslig forpliktet til å akseptere en tro og ære erklæring om å slette den mottatte produktnøkkelen, som under ingen omstendigheter må forsøkes brukt i annen sammenheng eller gis videre til tredjemann.

Utover den nevnte installasjons- og aktiveringsgaranti yter PcMac Servicecenter Hellerup ikke ytterligere angrerett på kjøpte softwarelisenser, idet registreringen og aktiveringen av softwarelisensen hos softwareprodusenten implisitt effektuerer at kjøper aksepterer at produktet ikke kan tilbakeleveres. Når lisensen til ett softwareprodukt er overdratt til kjøper og registrering, produktaktivering og -validering hos softwareprodusenten er akseptert og gjennomført, bortfaller reklamasjons- og angreretten, og kjøper er fra dette tidspunktet kun omfattet softwareprodusentens garantier og lisensregler. Ønsker man som kjøper å teste en bestemt software innen et kjøp, kan stort sett alle softwareprodukter downloades fritt via produsentenes hjemmesider og testes fritt i en prøveperiode.