På PcMac.no er det mulig å få relevant informasjon på andre nettsteder gjennom lenker. Disse nettstedene er utenfor PcMac.no sin kontroll og vi kan derfor ikke holdes til ansvar for innholdet på disse sidene. Opplysninger om de kjøpte produktene fra slike hjemmesider, bortsett fra spesifikt nevnte produktbeskrivelser og generelle lisens- og garantiregler på softwareprodusentenes hjemmesider inngår ikke i beskrivelsen av de bestilte varene i avtalen mellom kjøper og PcMac.no.

PcMac.no er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av at de bestille varer kan komme for sent frem til kjøper, eller som følge av, at de bestilte varer måtte lide av å ha av mangler, når forsinkelsen eller manglene skyldes kjøpers handling, unnlatelse eller forhold som ligger utenfor PcMac.no’s kontroll, f.eks. krig, opprør, uroligheter, brann, inngrep fra staten, beslagleggelse, valutarestriksjoner, arbeidskonflikter av enhver art, inkludert streiker og lockout eller lignende.

Ut over installasjons- og produktaktiveringsgarantien gir ikke PcMac.no selvstendig garanti for software-produkter. Det betyr at kjøper etterfølgende er omfattet av de garantier som produsenten av softwareproduktene generelt har utstedt og spesifikt utsteder ovenfor kjøper i forbindelse med registrering, produktaktivering og -validering av produktet. Kjøper er også omfattet av de til enhver tid gjeldende av softwareprodusentenes utstedte lisensregler.